akreditačná značka
pridelená akreditačná značka

osvedčenie o akreditácii I-035
osvedčenie o akreditácii I-035
Inšpekčný orgán

- je spôsobilý vykonávať inšpekciu nestranne a dôveryhodne ako inšpekčný orgán typu A subjekt, spôsobilosť preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17020:1998,

- vykováva v rámci akreditovanej činnosti inšpekciu automatizovaných meracích systémov emisií (AMS), inšpekciu prenosných a mobilných emisných meracích systémov (EMS) podľa rozsahu akreditácie.


Inšpekčný oprgán je akreditovaný spoločnosťou

snas_logo

Číslo osvedčenia: I-035
Dátum vydania osvedčenia: 23.05.2016
Platnosť osvedčenia do: 23.05.2021

pdf_icon   Rozsah akreditácie inšpekčného orgánu