Adresy:

sidlo firmy


Elektronická pošta:
Telefonický kontakt/fax:


Kontaktné osoby:
Sídlo spoločnosti

Národná energetická spoločnosť a.s.
Zvolenská cesta 1
974 05 Banská Bystrica

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sa, vložka č.: 1043/S


IČO: 43 769 233
DIČ: 202 248 8710
IČ DPH: SK 202 248 8710


Dr.-Ing. Jozef Šoltés, CSc., predseda predstavenstva
GSM: +421 908 788 808

Ing. Pavol Kosa, generálny riaditeľ
GSM: +421 905 363 036

Mária Búdová, administratívny a odborný pracovník
GSM: +421 917 912 778

Laboratórium emisných meraní

Národná energetická spoločnosť a.s.
Laboratórium emisných meraní
Zvolenská cesta 1
974 05 Banská Bystrica

lem@nesbb.sk
+421 484 157 202


Ing. Ján Körmendy, manažér kvality
GSM: +421 915 178 944

Ing. Miroslav Randa, technický vedúci laboratória
GSM: +421 918 118 881

Ing. Katarína Švecová, vedúca meracej skupiny
GSM: +421 918 909 222