akreditačná značka
pridelená akreditačná značka

osvedčenie o akreditácii N-001
osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek N-001
Atestácia plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek

Národná energetická spoločnosť a.s., Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43 769 233 Laboratórium emisných meraní-Slúšobné laboratórium, Kalibračné laboratórium a Inšpekčný orgán plnia jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených meraní podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č.60/2011 Z.z. v platnom znení a majú prepoklady na ich trvalé plnenie.snas_logo

Číslo osvedčenia: N-001
Dátum vydania osvedčenia: 23.05.2016
Platnosť osvedčenia do: 23.05.2021