akreditačná značka
pridelená akreditačná značka

osvedčenie o akreditácii S-186
osvedčenie o akreditácii S-186
Skúšobné laboratórium

- je spôsobilé vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne, spôsobilosť preukazuje plnením požiadaviek noriem ISO/IEC 17025:2005 a CEN/TS 15 675:2007,

- vykováva v rámci akreditovanej činnosti meranie vybraných zložiek odpadových plynov vypúšťaných do ovzdušia zo stacionárnych zdrojov, odoberanie vzoriek odpadových plynov a vyjadrovanie názorov a interpretácií výsledkov skúšok podľa rozsahu akreditácie.


Skúšobné laboratórium je akreditované spoločnosťou

snas_logo

Číslo osvedčenia: S-186
Dátum vydania osvedčenia: 23.05.2016
Platnosť osvedčenia do: 23.05.2021

pdf_icon   Rozsah akreditácie skúšobného laboratória