riaditeľ

Dr.-Ing. Jozef Šoltés, CSc.
predseda predstavenstva
Úvodný príhovor

Národná energetická spoločnosť, akciová spoločnosť vznikla v novembri 2007 s cieľom podporiť trvalo udržateľný rozvoj v oblasti energetiky, spracovateľského priemyslu a služieb. Vo februári 2008 získalo Laboratórium emisných meraní, ktorého je súčasťou, akreditáciu a autorizáciu v oblasti oprávnených meraní emisií. Od marca 2008 je členom Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku a Asociácie súkromných laboratórii Slovenskej republiky. Od júna 2009 je akreditovaný podľa STN EN ISO/IEC 17020 aj inšpekčný orgán laboratória. Národná energetická spoločnosť pôsobí na celom území Slovenskej republiky a rozvíja svoje aktivity aj v Českej republike, Nemecku a Rakúsku.

Politika kvality Národnej energetickej spoločnosti